Видача ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів - установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів - установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Адміністративний збір: Відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 за № 240/8839, плата за видачу ліцензії сплачується одноразово за весь строк дії ліцензії відповідно до розміру плати за кожний рік користування ліцензією. Розмір плати за кожний рік користування ліцензією становить 10000 гривень

Строк надання послуги: Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї. У разі коли надіслано запит щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів або виникла потреба у проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений строк може бути продовжений Головою Нацкомфінпослуг, але не більш як на 30 робочих днів

Результат надання: Видача ліцензії

Способи отримання результату: Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У разі прийняття позитивного рішення про видачу ліцензії Нацкомфінпослуг повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії