Продовження строку дії ліцензії на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Назва послуги: Продовження строку дії ліцензії на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається НКРЕ у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви

Результат надання: (Рішення НКРЕКП про видачу ліцензії)

Способи отримання результату: Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. Ліцензія видається керівнику суб’єкта господарювання або іншій уповноваженій особі