Продовження строку дії ліцензії на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

 • 1
  Документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія бухгалтерської звітності ф. № 1 за звітний період)
 • 2
  Доручення на право представництва заявника (у разі потреби)
 • 3
  Нотаріально посвідчена копія статуту
 • 4
  Опис документів, що подаються для одержання ліцензії
 • 5
  Розрахунок тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП
 • 6
  Опис заявленої діяльності (технічна характеристика мереж; система обліку електроенергії; характеристика електромереж)
 • 7
  Опис заявленої діяльності (технічна характеристика мереж; система обліку електроенергії; характеристика електромереж)
 • 8
  Заява на продовження строку дії ліцензії на здійснення відповідної діяльності (енергетика)