Продовження строкуу дії ліцензії на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами)

Назва послуги: Продовження строкуу дії ліцензії на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами)

Адміністративний збір: беоплатно

Строк надання послуги: Рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у її продовженні приймається НКРЕ у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про продовження дії ліцензії та документів, що додаються до заяви

Результат надання: Видача нового бланку ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами з урахуванням нових строків дії ліцензії

Способи отримання результату: Ліцензія видається керівнику суб’єкта господарювання або іншій уповноваженій особі