Продовження строку дії ліцензії на оптове постачання електричної енергії

Назва послуги: Продовження строку дії ліцензії на оптове постачання електричної енергії

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у її продовженні приймається НКРЕ у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про продовження дії ліцензії та документів, що додаються до заяви. Ліцензія оформляється не пізніше ніж за три робочі дні з дня прийняття рішення про продовження дії ліцензії

Результат надання: Видача нового бланку ліцензії на право провадження господарської діяльності з оптового постачання електричної енергії з урахуванням нових строків дії ліцензії

Способи отримання результату: Ліцензія видається керівнику суб’єкта господарювання або іншій уповноваженій особі