Погодження на створення ліцензіатом відокремленого підрозділу за межами України (діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльності з управління іпотечним покриттям (для банків))

Назва послуги: Погодження на створення ліцензіатом відокремленого підрозділу за межами України (діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльності з управління іпотечним покриттям (для банків))

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Не пізніше тридцяти календарних днів з дня одержання документів

Результат надання: Рішення НКЦПФР

Способи отримання результату: Комісія надсилає письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії). Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: