Погодження кандидатур на посади керівників депозитаріїв

Назва послуги: Погодження кандидатур на посади керівників депозитаріїв

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Комісія приймає відповідне рішення у строк не більше 30 робочих днів від дати надходження заяви та відповідних документів. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів на отримання погодження кандидатури на посаду керівника депозитарію у заявника відбулися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, строк розгляду документів може бути продовжений, але не більше ніж до 45 робочих днів від дати отримання заяви. Рішення про погодження кандидатури керівника депозитарію або відмову у такому погодженні приймається з урахуванням оцінки всіх поданих документів на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи з обов'язковим запрошенням на співбесіду кандидата на посаду та оформлюється відповідним рішенням Комісії. Комісія надсилає письмове повідомлення щодо прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

Результат надання: Рішення Комісії про погодження кандидатури керівника депозитарію

Способи отримання результату: Письмове повідомлення про прийняття рішення про погодження кандидатури керівника депозитарію або відмову у такому погодженні.

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: