Видача дозволу на спеціальне водокористування

Назва послуги: Видача дозволу на спеціальне водокористування

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів

Результат надання: 1. У разі відсутності підстав для відмови видається дозвіл на спеціальне водокористування. 2. У разі наявності підстав для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування водокористувачу через Центр надання адміністративних послуг направляється лист про відмову у видачі дозволу із зазначенням причини відмови та всі додані до заяви матеріали.

Способи отримання результату: Поштою або особисто водокористувачем (уповноваженою ним особою) через Центр надання адміністративних послуг

Підстави для відмови: 1. Подання неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів. 3. Негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, про можливість здійснення спеціального водокористування.

Порядок оскарження: В судовому порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: