Видача разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної операції

Назва послуги: Видача разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної операції

Адміністративний збір: 0,2 відсотка вартості товарів (продукції, робіт, послуг). При цьому перерахунки валюти здійснюються за курсом, встановленим Національним банком України на дату платежу

Строк надання послуги: Мінекономрозвитку протягом 15 робочих днів розглядає подані документи та приймає рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі. Якщо виконання зовнішньоекономічної операції суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності розпочалося до моменту застосування до нього або його іноземного контрагента спеціальної санкції, то суб'єкт отримує разову (індивідуальну) ліцензію на цю операцію протягом п'яти робочих днів після документального підтвердження факту виконання частини цієї операції.

Результат надання: Заявник отримує ліцензію за формою, встановленою Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 № 47

Способи отримання результату: Ліцензія видається представнику суб'єкта за умови наявності належним чином оформленого доручення на її отримання, документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує сплату державного збору з оригінальною відміткою банку. Оплата ліцензії здійснюється за кодом бюджетної класифікації 22011800 (символ звітності банку 896). ДКСУ за місцем акредитації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності надає розрахунковий рахунок місцевого бюджету, який містить цифри 3301...896711... Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам. Ліцензія видається у двох примірниках

Підстави для відмови: Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі невідповідності поданих документів чинному законодавству України, вимогам Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій № 47, а також у разі одержання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від органів державної влади та контролю інформації про невжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо приведення своєї діяльності у сфері ЗЕД у відповідність до вимог чинного законодавства, повернення валютних та матеріальних цінностей з-за кордону. Рішення про відмову у видачі ліцензії має бути викладене в письмовій формі на підставі висновків відділів, що здійснюють розгляд заявок на видачу ліцензій

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: