Переоформлення ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Назва послуги: Переоформлення ліцензії з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов. Оприлюднення на порталі електронних сервісів не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про переоформлення ліцензії.

Результат надання: Рішення про переоформлення ліцензії, яке підлягає оприлюдненню на порталі електронних сервісів

Способи отримання результату: Видається суб'єкту господарювання в електронному вигляді та оприлюднюється на порталі електронних сервісів

Підстави для відмови: Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: