Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Адміністративний збір: Плата за видачу ліцензії встановлена статтею 14 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, а саме: за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. Плата за видачу ліцензії вноситься на рахунок територіального органу Державної казначейської служби України за відповідним кодом бюджетної класифікації.

Строк надання послуги: Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Строк прийняття рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії становить 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Результат надання: Нацкомфінпослуг видає ліцензію на провадження господарської діяльності відповідно до обраного напряму

Способи отримання результату: Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. Орган ліцензування оприлюднює прийняті ним рішення про видачу ліцензій на своєму офіційному веб-сайті на наступний робочий день.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: