Зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) (для зупинення обігу акцій у зв'язку з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення)

 • 1
  Довідка про персональне повідомлення акціонерів згідно з порядком, установленим у статуті товариства, про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчена підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства
 • 2
  Довідка про укладення договору про обслуговування емісії цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчена підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарію
 • 3
  Заява про зупинення обігу акцій
 • 4
  Копія опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчена підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства
 • 5
  Копія рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення, засвідчена підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства