Реєстрація

Пілотна версія Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі - Портал) призначена для доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет та надання адміністративних послуг в електронній формі (стаття 17 Закону України “Про адміністративні послуги”). Під час реєстрації та ідентифікації в персональному кабінеті та замовлення адміністративних послуг на Порталі, користувач має надати свої персональні дані, які обробляються, зберігаються та можуть передаватися третім особам, задіяним в процесі надання адміністративної послуги в електронному вигляді. Володільцем зібраних персональних даних є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як держатель Порталу. Дані та інформація, які можуть бути необхідні для реєстрації, ідентифікації в персональному кабінеті та отримання адміністративної послуги в електронному вигляді:
  • прізвище ім’я по-батькові;
  • електронна адреса;
  • регіон;
  • адреса (поштова, фактична, юридична);
  • телефон
  • паспортні дані (або скан-копія)
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (або скан-копія)
  • інші дані та копії документів, необхідні для отримання послуги.
Права суб'єкта персональних даних визначені ст. 8 Закону України “ Про захист персональних даних”.